Wie kunnen wij helpen?

Knoppers Schuldhulpverlening bv streeft ernaar zoveel mogelijk mensen te helpen, helaas kunnen wij niet iedereen helpen.

Wie kunnen wij helpen ?

  • Mensen die problematische schulden hebben en in het ontstaan van die schulden de afgelopen 5 jaar te goeder trouw zijn geweest.
  • Mensen die conform de beleidsregels van de gemeente waar zij inwoner van zijn in aanmerking komen voor onze hulp.
  • Mensen die nog niet eerder door Knoppers Schuldhulpverlening bv zijn geholpen (in heel bijzondere situaties is een uitzondering mogelijk).

Wie kunnen wij NIET helpen?

  • Mensen die korter dan 10 jaar geleden uit een schuldregeling zijn gezet.
  • Mensen die korter dan 5 jaar geleden fraudevorderingen hebben laten ontstaan.
  • Mensen die wonen in een gemeente die niet met Knoppers Schuldhulpverlening bv samenwerkt.

Voor het laatste punt geldt natuurlijk dat wij openstaan om met iedere gemeente in Nederland samen te werken zodat we u kunnen helpen. U kunt dit natuurlijk altijd bij uw gemeente melden en/of ons vragen om namens u contact op te nemen met uw gemeente.