Werknemers met schulden vormen een risico?

Het hebben van schulden leidt tot stress. Het hebben van langdurig stress leidt van productieafname tot ziekteverzuim. Ondertussen leidt dit ongemerkt tot hoge kosten voor uw onderneming.

Hieronder een opsomming van de diverse kostenposten waarmee een werkgever geconfronteerd kan worden:

  • Adminstratieve kosten wegens uitvoeren van loonbeslag.
  • Verminderde productie van uw medewerker t.g.v. stress.
  • Schade veroorzaakt door concentratieverlies van uw medewerker t.g.v. stress.
  • Ruzie op de werkvloer wegens niet terugbetalen van onderling geleend geld. (Ook dit werkt productie verlagend)
  • Uiteindelijk ziekmelding, wet loondoorbetaling bij ziekte, max. 2 jaar doorbetalen.
  • Re├»ntegratiedossier opbouwen en bij houden.
  • Inhuur tijdelijk personeel.
  • Inwerken en opleiden tijdelijke krachten.
  • Uiteindelijk uitstromen van uw medewerker en daarmee vernietiging van uw menselijk kapitaal.
  • http://www.nibud.nl/kennis-diensten/schuldpreventie/werknemers.html

Deze posten samengeteld komen tot schrikbarende bedragen aan schade die een onderneming lijdt ten gevolge van personeel in problematische schulden. Vroegtijdig signaleren en professionele hulp inschakelen loont enorm voor alle partijen. Lees hier hoe u vroegtijdig problemen kunt herkennen.