Wat moet u weten?

Over uw gemeente moet u weten dat:

 • Schuldhulpverlening sinds 1 juli 2012 een, via de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening(Wgs), aan de gemeenten in Nederland opgedragen taak is.
 • Iedere gemeente beleidsregels heeft moeten maken waarin staat hoe de schuldhulpverlening vorm gegeven is.
 • U bezwaar kunt maken tegen een besluit van de gemeente indien u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.

Over Knoppers Schuldhulpverlening bv moet u weten dat:

 • Knoppers Schuldhulpverlening bv voor u en met u werkt na opdracht daartoe door uw gemeente.
 • Dienstverlening door Knoppers Schuldhulpverlening bv is voor u bijna altijd gratis.
 • Iedere gemeente eigen beleidsregels heeft en omdat Knoppers Schuldhulpverlening bv in opdracht van uw gemeente werkt het soms voor kan komen dat er verschillen zijn in de manier waarop wij klanten uit verschillende gemeenten helpen.
 • Knoppers Schuldhulpverlening bv werkt volgens de gedragscode NVVK.
 • Wij ook de belangen van uw schuldeisers maximaal willen dienen.
 • Wij van u gedurende de schuldregeling een uiterste inspanning verwachten om zoveel mogelijk voor uw schuldeisers te verdienen.
 • Een schuldregeling via Knoppers Schuldhulpverlening bv een éénmalige kans is!
 • Het hebben van een koopwoning mag naar ons idee geen argument zijn om schuldhulp te weigeren "of u te laten wachten tot de woning verkocht is".

Over uw schuldeisers moet u weten dat:

 • Zij in principe recht hebben op volledige betaling van de geleverde goederen of diensten.
 • Zij vaak al lang hebben gewacht op betaling.
 • Zij vaak extra kosten hebben gemaakt om u te herinneren en aan te manen.
 • Aan uw schuldeisers gevraagd zal worden nog meer geduld met u te hebben voordat er betaald wordt. Zonder zekerheid dat er betaald zal worden.
 • Uw schuldeisers soms veel van hun vorderingen moeten afboeken in het geval van schuldsanering.
 • Uw schuldeisers niet de oorzaak zijn van uw situatie. Maar aan hen wel gevraagd wordt u eruit te helpen!
 • Uw schuldeisers daartegenover mogen rekenen op een uiterste inspanning door u te leveren. Knoppers Schuldhulpverlening bv wil u hierbij helpen.