Schuldeisers

U bent schuldeiser van, of op een andere wijze betrokken bij, een klant die door het bezit van zijn eigen woning helemaal is vastgelopen. Dan bent u gebaat bij het zo snel mogelijk opheffen van de huidige situatie.

Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens mag u deze persoon niet zonder zijn machtiging daartoe bij ons aanmelden. Als wij aanmeldingen ontvangen over anderen dan de afzender zelf, verzoeken wij u een kopie van de schriftelijke machtiging bij te voegen als bijlage. Indien deze machtiging ontbreekt kunnen wij geen contact met betrokkene opnemen.

U kunt echter wel contact met deze schuldenaar opnemen en hem of haar wijzen op ons bestaan. Daartoe bent u bij deze door ons van harte uitgenodigd.

Als u algemene informatie wilt of vragen heeft met betrekking tot onze diensten of werkwijze kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen.