MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN

Onze missie
Alle woningbezitters met een onderwaarde op de woning en problematische schulden moeten doormiddel van schuldhulpverlening naar een gezonde financiële situatie worden gebracht met behoud van hun woning.

Onze Visie

“Iedereen verdient een tweede kans! ”

Gezien de nationale trends en uitdagingen, zoals:
 • Het groeiend aantal woningbezitters in problematische schulden.
 • De daaruit volgende groeiende vraag naar schuldhulpverlening.
 • Het niet tijdig kunnen betalen van de hypotheek.
 • Daling van de huizenprijzen.
 • De stijging van de noodzaak tot gedwongen woning verkoop
 • Het per 1 juli 2012 van kracht worden van de Wgs,

zijn wij ervan overtuigd dat een vorm van “een tweede kans beleid” voor eigen woningbezitters met problematische schulden niet uit kan blijven. Knoppers Schuldhulpverlening bv biedt daarom als eerste de oplossing voor woningbezitters met problematische schulden. Wij streven naar een geslaagde schuldregeling en een woningbezitter in een gezonde financiële situatie met minimale schade voor schuldeisers en de maatschappij als uiteindelijke resultaat. In onze visie is Knoppers Schuldhulpverlening bv daarbij de brug tussen alle betrokken partijen die nodig zijn om deze missie waar te maken. Daarbij maken wij het mogelijk dat met respect voor alle betrokken partijen en de voor hen geldende wet- en regelgeving en mogelijkheden, een win-win situatie wordt gerealiseerd voor allen.

Onze doelstellingen
De wil om:

 • Betrokken banken te helpen.
 • Lokale en rijksoverheid te helpen.
 • Klanten te helpen.
 • Voldoening te ervaren uit het resultaat.
 • Woning aankoop, huur en terugkoopgelegenheid voor klanten met problematische schulden te realiseren.
 • Schuldhulpverlening voor de doelgroep te bieden.
 • Voorloper te zijn.
 • Werken en renderen binnen een gezond maatschappelijk en financieel kader.