Meer informatie

Hieronder vindt u weblink's met meer informatie over schuldhulpverlening en over wat u zelf kunt doen.

Zelf je schulden regelen
Vaak is de situatie nog niet hopeloos en kan iemand er met veel zelfdicipline en goed overzicht zelf uitkomen. In die gevallen helpt deze site u goed op weg.

Bereken uw recht
Op deze website kunt u nagaan waar u in uw situatie allemaal recht op heeft. Vaak zijn er regelingen waarvan mensen niet weten dat ze bestaan die u toch extra inkomsten kunnen opleveren. In enkele minuten weet u precies voor welke regelingen u in aanmerking komt en hoe u ze aanvraagt.

Nibud
Heeft u behoefte aan meer inzicht in uw geldzaken dan kunt u vrijwel alles over dat onderwerp vinden op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

NVVK
De NVVK is de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening in Nederland. Op deze website vindt u veel wetenswaardigheden. Nieuwe ontwikkelingen en kunt u terecht met klachten over schuldhulpverlenende organisaties.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Als het uw gemeente of Knoppers Schuldhulpverlening bv niet lukt overeenstemming te bereiken met al uw schuldeisers, is uw minnelijke schuldhulpverleningstraject mislukt. In die situatie kunt u via de rechtbank worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De gemeente stelt daarvoor namens u een verzoekschrift op aan de rechtbank. Op deze website leest u alles wat er te weten valt over de wettelijke schuldsanering WSNP.