Kunnen wij altijd helpen?

Onder het kopje 'Wie kunnen wij helpen?' staan een drietal punten waarbij wij u niet kunnen helpen. Als u niet tot deze groep hoort dan kunnen wij u vrijwel altijd helpen. Wij kunnen in ieder geval een plan van aanpak voor u maken, met daarin de door ons voorgestelde oplossing.

Eigen woning
Soms is de inkomensdaling blijvend en zijn daardoor de woonlasten blijvend te hoog ten opzichte van het inkomen. In die situatie is het ook voor ons onmogelijk de situatie te veranderen. Wij zullen dan samen met u moeten kijken hoe dit op te lossen is, echter zal in dit geval vaak gelden dat u de woning moet verlaten. In vele gevallen is het probleem echter tijdelijk, hierdoor is de schuld op te lossen met een van onze schuldhulpverleningstrajecten. Via de unieke werkwijze van Knoppers Schuldhulpverlening bv zal er een maximale inspanning plaatsvinden om u in uw eigen woning te laten wonen.