Hoe herkent u vroegtijdig problemen

Hoe herkent u vroegtijdig problemen?

  • Soms vragen werknemers om een voorschot op het inkomen. Hieruit blijkt dat er in dat gezin in ieder geval geen reserve meer is.
  • Zeker als dit zich herhaalt is er een signaal dat niet rondgekomen kan worden van het aanwezige inkomen. Hieruit blijkt een onbalans tussen inkomen en uitgaven.
  • Of u ontvangt een signaal van de werkvloer dat collega A, geld leent van collega B.
Dit zijn signalen die u als werkgever het best serieus kunt nemen. Ga in voorkomend geval het gesprek aan, breng het probleem van uw medewerker in beeld (en daarmee uw risico). Dit biedt u de gelegenheid om in een vroeg stadium kosten te besparen door nu al samen met uw medewerker te kijken naar hoe zijn probleem intern opgelost kan worden. Hier treft u een handige tool die u kunt gebruiken voor het in balans brengen van inkomsten en uitgaven. Door vroegtijdig professionele hulp in te schakelen kunt u naast uw medewerker gaan staan en hem door een voor hem lastige fase heen helpen zonder al te veel problemen. Dit betaalt zich uiteindelijk terug in kostenbesparing en loyaliteit van uw medewerker naar uw onderneming.

  • Wordt u plotseling geconfronteerd met loonbeslag?

In deze fase is er meestal veel meer aan de hand en is professionele hulp noodzakelijk! Ga het gesprek aan en wijs uw medewerker op de mogelijkheid van schuldhulpverlening via de gemeente. Indien uw medewerker een koopwoning heeft is het voor veel gemeenten lastig om snel te helpen in dat geval kunt u contact opnemen met ons en zullen wij de gemeente in kwestie benaderen met het verzoek uw medewerker te mogen helpen namens de gemeente.

Soms krijgt u bericht van loonbeslag nadat uw medewerker zich ziek heeft gemeld. Wacht niet af ga het gesprek aan! De kans dat zijn schulden een onderdeel vormen van zijn ziek zijn is erg groot. En het uitzicht op hulp in plaats van de veelal verwachtte veroordeling werkt heilzaam.

Hieronder leest u hoe u dit risico om kunt zetten in een kans.