Het probleem

U ervaart grote moeilijkheden doordat u niet meer zelfstandig uit uw schulden komt. de ene schuld met een andere schuld oplossen werkt niet meer? U opent de enveloppen niet meer? Beslag, op uw inkomen, woning en inboedel dreigt of is er al? Energie dreigt met einde-levering? De inning van uw ziektekostenverzekeringspremie wordt overgedragen aan het CvZ? De Hypotheekbank dreigt uw woning te verkopen?

Herkent u één of meer van bovenstaande problemen?

Dan mag u zeker niet wachten, vraag hulp bij uw gemeente en als zij u niet kunnen helpen vertel de gemeente dan over Knoppers Schuldhulpverlening bv . Mocht dat niet helpen dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons via onze contact pagina, wij zullen dan uw gemeente benaderen namens u. In bijna alle gevallen kan Knoppers Schuldhulpverlening bv een vorm van hulp bieden.

Hulp is in grofweg 3 delen op te splitsen namelijk:

  1. Onderzoek naar de oorzaak van de schulden en zo nodig hulp bieden bij het wegnemen van die oorzaak.
  2. Evenwicht brengen in de inkomsten en uitgaven.
  3. Schulden oplossen, in het uiterste geval door middel van schuldsanering.

Wij vinden het belangrijk dat u inzicht krijgt in de oorzaak van uw situatie en dat u na onze hulpverlening beschikt over vaardigheden die nodig zijn om herhaling te voorkomen, ook als er zich een nieuwe onverwachte situatie voordoet. Daarnaast streven wij ernaar dat u in uw eigen huis blijft wonen tijdens de schuldhulp en u op die manier een tweede kans krijgt.

Ons doel is dat u inzicht krijgt in de oorzaak van uw situatie en dat u na onze hulpverlening beschikt over vaardigheden die nodig zijn om herhaling te voorkomen. Ook als er nieuwe onverwachte dingen gebeuren.